مدینه (نهاوند) شرق کردستان
  الثلاثاء 14 مارس / أذار 2023 - 18:39
  جنار باشي
  - نهاوند مدینه کردیه زاگروسیه تاریخیه عریقه تقع فی همدان شرق کردستان, یسکنها عشائر اللک واقلیه من اللور, ویتحدثون اللهجه الکردیه اللکیه وهم من الطائفتین الشیعیه والیارسانیه.
   اسم نهاوند قبل تحریفها و تغییرها:
  - جاء فی الافیستا ذکر اسم مدینه ( ناون ) فی اسفار النبی / الکاهن زرادشت.
  - اسمها قدیما وحدیثا هو ( ناون = بین = بین طرفی ), بالرغم من تغیرها, لازال اهالی نهاوند یطلقون اسم ( ناونی ) علیها!
  - ناو = بین = فی داخل = وسط ... فی الکردیه.
  - سمیت ب ( ناون ) وکانت تعرف ب ( الدوله الوسطی ), وكانت قريبة من ( خاوه نورانس ) تقع فی وسط خارطه ایران القدیمه.
  -  ( ناون ) کانت تشمل منطقتین قبل المیلاد و باسماء ( خاوه نوراس ) و ( خاوه ناونت ).
  - نوراس = وسط = فی منتصف ... فی الکردیه.
  -  ومن ( ناون ) ینبع عین ( كيان = گیان / اکبر ینبوع فی ایران ) و الذی یعد الرافد الاصلی لنهر ( گاماسیاب = گاماسیاو – سیمره - کرخه ) العظیم الذی یقطع مسافه حوالی 900 کم, ویصب فی هور العظیم فی الحدود المشترکه بین عراق وایران.
  -  کانت ناون منطقه حکم سلسله ملوک طائفه الکیانیون الکرد القدماء, وکان الیونان یعدها احدی توابع ال(ماد) اجداد الکرد.

  المصادر:
  - کتاب جغرافیای غرب ایران ... عمادالدین دولت شاهی
  - مدینه نهاوند
  - الکیانیون
  - معلومات شخصیه
  ...
  چنار باشی

  © 2005 - 2023 Copyrights akhbaar.org all right reserved
  Designed by Ayoub media